หนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน 2565
หนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน 2564