ครบเครื่องเรื่องธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจ

เป็นบริการสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนไทยในการลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

เป็นบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศซึ่งรวมไปถึงธุรกิจรับจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคาร ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็นต้น

เป็นบริการสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนไทยในการลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ