Rice Crackers "ข้าวแต๋น" อัตลักษณ์ไทยในรสชาติสากล

วันที่ประกาศ 04 มีนาคม 2567


                    ข้าวไทยถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ด้วยชื่อเสียงด้านความหอมอร่อยซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และยังสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นอาหาร ขนม หรือแม้แต่เครื่องดื่มได้หลากหลายประเภท หลายคนอาจไม่ทราบว่า “ข้าวแต๋น” หนึ่งในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไทยได้แต่งตัวใหม่เป็น Rice Crackers หลายรสชาติที่ชาวต่างชาติติดใจ จนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อให้กับข้าวไทย คุณประสงค์ ลิ้มเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม เอ็ม. ซี. จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย Rice Crackers ภายใต้แบรนด์ Bangkok Cookies และผลไม้แปรรูปภายใต้แบรนด์ Fruitland ผู้บุกเบิกข้าวแต๋นไทยให้ดังไกลในตลาดโลก

จากผู้ส่งออกผลไม้แปรรูปสู่ Rice Crackers ข้าวแต๋นรสชาติไทย
                    คุณประสงค์เล่าว่า ธุรกิจเริ่มต้นจากการผลิตผลไม้แปรรูปจำหน่ายในประเทศและส่งออก แต่ประสบปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางฤดูกาล ผลไม้จะมีมากและราคาถูกตามฤดูกาล แต่นอกฤดูหายากและมีราคาแพง ควบคุมคุณภาพได้ยาก จึงได้เริ่มมองหาสินค้าใหม่ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศ วันหนึ่งมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ซื้อกล้วยอบแห้งได้มาเยี่ยมโรงงาน ลูกค้ารายนี้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากกล้วยชื่อดังในญี่ปุ่น เขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า กว่าเขาจะทำให้สินค้ามีอัตลักษณ์เฉพาะต้องทำเยอะแยะ หลายขั้นตอน เขาบอกว่า ลองไปดูซิว่าในตลาดยังไม่มีผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าวรายไหนที่ผลิต Rice Crackers และ Rice Chips ที่ยังเห็นเป็นเมล็ดข้าวอยู่ ส่วนใหญ่ทำเป็นแผ่น ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดในโลก ทำไมไม่นำเอาจุดเด่นตรงนี้มาทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Thailand เท่านั้น คุณลองทำดูสิ

                    “คำแนะนำนี้จุดประกายให้ผมคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Rice Crackers หรือข้าวแต๋นจากข้าวหอมมะลิไทย ในช่วงที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ได้รับคำแนะนำจากทีมงานของบริษัทดิวตี้ฟรีที่เป็นร้านที่เรานำสินค้าไปวางจำหน่ายว่า ต้องมีสินค้าที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ต้องแตกต่าง มีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไทย และจะต้องมีอายุการจัดเก็บรักษาอาหารได้นานอย่างต่ำ 1 ปี ก็นำคำแนะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้เวลานานถึง 4 ปี จึงได้ Bangkok Cookies ขึ้นมา ขณะนี้ส่งออกไปแล้วมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก” คุณประสงค์ กล่าว

                    คุณประสงค์กล่าวว่า ได้พัฒนารสชาติ Rice Crackers ให้มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ไทย เช่น รสลาบ ต้มยำ แกงกะหรี่ แกงเขียวหวาน ฯลฯ จนถึงขณะนี้มีรสชาติประมาณ 120 รส ไม่ใช่แค่รสชาติไทยเท่านั้น แต่เรามีรสชาติพื้นถิ่นรส Hummus สำหรับตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รส Laksa สำหรับตลาดมาเลเซียหรือสิงคโปร์ รสวาซาบิ สำหรับตลาดญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าหลายประเทศ นอกจากนี้ยังรับผลิตสินค้ารสชาติเฉพาะให้กับบางแบรนด์ในต่างประเทศด้วย

เคล็ดลับครองใจลูกค้า
                    คุณประสงค์กล่าวว่า หลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ คือ สินค้าต้องมีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงไลน์การผลิต ได้รับมาตรฐานสากล และหากจะขายในตลาดใดควรได้รับการรับรองคุณภาพจากประเทศนั้น ๆ ด้วย เช่น มาตรฐาน BRC Food Certificated ที่ในอุตสาหกรรมอาหารถือว่าเป็นมาตรฐานในระดับที่สูงมาก นอกจากเรื่องคุณภาพแล้วก็ต้องมีนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจในตลาดและนำความเข้าใจนั้นมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่เสมอ

                    นอกจากนี้ แหล่งปลูกข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก็เน้นการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิก) ไม่มีการใช้สารเคมีทั้งกระบวนการ ซึ่งบริษัทได้ซื้อจากแหล่งที่เฉพาะเจาะจงในบางจังหวัดและมีการตรวจสอบมาตรฐานอยู่เสมอ

                    “เราได้มีการตั้งทีม R&D ขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งเรามีทีมงานที่ยอดเยี่ยม สามารถสร้างความเป็นเลิศให้กับสินค้า ทำให้สินค้าของเรามีความแตกต่างและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก”

Go Green รับเมกะเทรนด์โลก
                    ในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมของเราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) เสมอ เพราะในตลาดที่เราส่งออกไป ทุกคนต้องการสินค้าคุณภาพดีและมีมาตรฐานสูง ปัจจุบันบริษัทมีโครงการ "ขอบคุณชาวนา" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่แบรนด์ Bangkok Cookies จัดทำขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวไทย ช่วยให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการรับซื้อข้าวเกษตรอินทรีย์นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ทั้งยังได้ช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งเรื่องเมล็ดพันธุ์และสร้างระบบท่อน้ำให้เพียงพอต่อการปลูกข้าว แนวคิดนี้ยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลผลิตจากเกษตรกรชาวไทยไปไกลถึงระดับสากลอีกด้วย

                    “เรากำลังศึกษาที่จะใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาจะติดโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลืองพลังงาน

การสนับสนุนของ EXIM BANK
                    คุณประสงค์กล่าวว่า EXIM BANK ถือเป็นผู้ให้โอกาส บจก. สยาม เอ็ม. ซี. ได้นำพาข้าวแต๋นไทยออกไปทำตลาดในหลายประเทศทั่วโลก เริ่มตั้งแต่สอนให้รู้ว่า L/C ต้องอ่านอย่างไร มีเงื่อนไขอย่างไร และเอกสารประกอบการส่งออกต้องใช้อะไรบ้าง ซึ่งเป็นการเติมความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย นอกจากการให้ความรู้แล้ว EXIM BANK ยังสนับสนุนเงินทุนและช่วยบริหารความเสี่ยงการส่งออกด้วยบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อที่บริษัทไม่รู้จัก ทำให้บริษัทมีความมั่นใจในการค้าขาย รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ บริษัท สยาม เอ็ม. ซี. จำกัด เลือกที่จะเป็นลูกค้าของ EXIM BANK มานานกว่า 10 ปีแล้ว

สิ่งที่อยากฝากถึงคนตัวเล็ก
                    คุณประสงค์ฝากถึงคนตัวเล็กว่า การทำธุรกิจต้องเริ่มจากความฝันและความตั้งใจจริงเป็นแรงผลักดันในขั้นแรก จากนั้นต้องใช้ความพยายามและอดทนในการบริหารงาน มีความเชื่อใจและกำลังใจให้กับคนในทีม เพราะทีมคือส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น รวมถึงต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อใจและจงรักภักดีต่อแบรนด์

                    “I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away”

                    คุณประสงค์กล่าวว่า เนื้อเพลง “I believe I can fly” เป็นคติพจน์อันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ยังคงโบยบินพา Bangkok Cookies และ Fruitland สยายปีกออกสู่ตลาดโลก ถ้ามีความฝันและตั้งใจ ทุกอย่างจะเป็นไปได้