ซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น เส้นทางสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน

วันที่ประกาศ 01 กุมภาพันธ์ 2567


       ในยุคปัจจุบันที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน หนึ่งในเรื่องที่หลายบริษัทให้ความสำคัญค่อนข้างมากคือการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยของเสียหรือวัตถุอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม บริษัท ซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากกระแสดังกล่าวจึงเริ่มนำเข้านวัตกรรมด้านการจัดการขยะเพื่อรองรับความต้องการของตลาด จนปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

       เส้นทางการสร้างธุรกิจที่สามารถทั้งทำเงินและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้ของบริษัทแห่งนี้เป็นอย่างไรและมีความน่าสนใจแค่ไหน เรามาร่วมพูดคุยกับคุณณุตตรา เจียรวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไปพร้อม ๆ กัน

จุดเริ่มต้นสู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชันจัดการขยะ
       คุณณุตตรา เล่าถึงจุดเริ่มต้นของซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น ว่า บริษัทเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี จึงเห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอาหาร โดยมองว่าการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานในต่างประเทศจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น

       ในช่วงเริ่มต้น ซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับบริษัท Avermann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG จากเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและสร้างเครื่องจักรต่าง ๆ สำหรับบีบอัดขยะและแปรรูปขยะให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขณะเดียวกัน บริษัทยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย เกาหลี และอังกฤษ

       “เราเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรต่าง ๆ เข้าไปทำ Waste Audit หรือตรวจสอบการจัดการขยะให้ถูกต้องตามนโยบายที่องค์กรหรือบริษัทแม่ขององค์กรนั้นกำหนดมา จากจุดนั้นทำให้มองเห็นโอกาสว่าประเทศไทยยังมีความต้องการเทคโนโลยีหรือโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยให้การจัดการขยะดีขึ้น จึงเริ่มจัดหาเทคโนโลยี เช่น เครื่องจัดการขยะอินทรีย์อย่างถังหมักปุ๋ยแอโรบิน เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารของบริษัท GAIA จากเกาหลีใต้ และการจัดการขยะรีไซเคิล โดยเครื่องบีบอัดขยะขนาดเล็กถึงขนาดกลางของบริษัท ORWAK จากสวีเดน เครื่องบีบอัดขยะขนาดใหญ่ Averman จากเยอรมนี และเครื่องเก็บขยะทั่วไป JDrum จากญี่ปุ่น เข้ามาช่วยลูกค้า” คุณณุตตรา กล่าว

จับตาเทรนด์สิ่งแวดล้อมในโลกธุรกิจ
       คุณณุตตรา กล่าวว่า แม้แนวโน้มเรื่องความยั่งยืนในไทยเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันยังมีองค์กรส่วนน้อยที่พร้อมจะลงทุนในเรื่องนี้ ทำให้กลุ่มลูกค้าของซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น คือ องค์กรที่มีผู้บริหารที่มีความตั้งใจจริงและพร้อมลงทุนในการดูแลสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มขยะอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องการลดขยะต้นทางให้เปลี่ยนเป็นทรัพยากร เช่น สารบำรุงดินที่ส่วนใหญ่เป็นขยะเศษอาหาร และ 2. กลุ่มขยะรีไซเคิล เป็นองค์กรที่ต้องการบีบอัดขยะเพื่อส่งต่อให้โรงงานรีไซเคิล ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ส่วนด้านการแข่งขัน จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และคุณค่าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

       “เทรนด์รักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลเชิงบวกกับธุรกิจมีอยู่ 2 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1. Net Zero Emissions การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งประเทศไทยยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบขยะอยู่หลายล้านตันต่อปี หากเราต้องการก้าวสู่ Net Zero Emissions ให้สำเร็จ จะต้องมีการจัดการขยะที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะเศษอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก 2. Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ต้องบริหารจัดการขยะประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ขยะอินทรีย์เปลี่ยนเป็นปุ๋ย เครื่องบีบอัดขยะที่จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรในช่วงการขนส่งขยะ” คุณณุตตรา กล่าว

สร้างจุดขายให้ผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยี
       คุณณุตตรา ระบุว่า นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จัดการขยะที่ซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น นำเข้าจากต่างประเทศ ถือเป็นจุดแข็งที่แตกต่างของบริษัท เพราะการเลือกว่าจะนำเข้าผลิตภัณฑ์ใดเข้ามาขาย บริษัทจะให้ความสำคัญกับ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง เหมาะกับสภาพขยะและการใช้งานของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม 2. เป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และใช้งานในองค์กรชั้นนำทั่วโลก 3. บริษัทผู้ผลิตต้องมีประวัติก่อตั้งมายาวนาน มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้การใช้งานเสถียรที่สุด และมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ และ 4. เป็นเทคโนโลยีที่มีระบบความปลอดภัยและการรับรองที่ได้มาตรฐานสากล

       กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจนอกจากจุดเด่นในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้ว ยังมีอีก 3 ปัจจัยที่ถือเป็นกุญแจความสำเร็จของ ซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย 1. People หรือการมีบุคลากรที่มีความรู้ สามารถทำงานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ 2. Partnership หรือการมีพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และ 3. Data หรือ การจัดทำข้อมูลที่ดีและเป็นระบบ โดยสามารถตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนขององค์กรได้ ซึ่งเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งของบริษัทที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นส่วนใหญ่

การสนับสนุนของ EXIM BANK
       คุณณุตตรา กล่าวว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของซอร์ตส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กร ทำให้การซื้อขายต้องใช้ระบบเครดิตที่มีสัญญาใช้เงิน Pre-Shipment Financing (PSF) การที่ EXIM BANK ซึ่งเป็นธนาคารที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจ SMEs เข้ามาช่วยสนับสนุน ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดียิ่งขึ้นและพร้อมจะเติบโตข้ามไปสู่อีกระดับได้เมื่อถึงจุดที่โอกาสมาถึง

สิ่งที่อยากฝากถึง SMEs
       คุณณุตตรา ฝากถึงผู้ประกอบการ SMEs ว่า ไม่ควรมองเรื่องเงินเป็นตัวตั้งแต่ให้ดูโมเดลทางธุรกิจเป็นหลักว่า มีโอกาสหรือช่องทางเติบโตหรือไม่ โดยอาจเริ่มจากการลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เพื่อทดลองตลาดก่อน หากธุรกิจดังกล่าวสามารถไปต่อได้ให้เน้นการเรียนรู้ผ่านมุมมองของลูกค้าแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองต่อไป