ลำดับ รายการ / ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 EXIM BANK จับมืออัลเตอร์วิมสร้าง Green Supply Chain นำผู้ประกอบการต้นน้ำถึงปลายน้ำสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและโลกที่ยั่งยืน
07 พฤษภาคม 2567
2 EXIM BANK ชี้เศรษฐกิจไทยปี 67 ลุ้นส่งออกขยายตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี ชูนวัตกรรมการเงินดอกเบี้ยผ่อนปรนทุกขนาดธุรกิจตลอด Green Export Supply Chain
02 พฤษภาคม 2567
3 EXIM BANK ขานรับนโยบายของนายกฯ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate เหลือ 6.35% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบ เป็นเวลา 6 เดือน
26 เมษายน 2567
4 EXIM BANK จับมือเวฟ บีซีจี ผลักดันผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานสะอาดแก้ปัญหาโลกร้อน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก
23 เมษายน 2567
5 EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
17 เมษายน 2567
6 EXIM BANK ขานรับนโยบายรัฐบาล มอบของขวัญปีใหม่ไทย แบ่งเบาภาระภาคธุรกิจ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate เหลือ 6.60% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบ
10 เมษายน 2567
7 EXIM BANK จับมือ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน สนับสนุนโครงการลงทุนของไทยใน สปป.ลาว ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
03 เมษายน 2567
8 EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ
02 เมษายน 2567
9 EXIM BANK สนับสนุน Green Yellow ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยใช้พลังงานสะอาด ยกระดับธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว
27 มีนาคม 2567
10 EXIM BANK ขานรับกระทรวงการคลัง บรรเทาภาระดอกเบี้ยแก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก พร้อมช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากโควิด-19
22 มีนาคม 2567
Displaying results 1-10 (of 678)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|