ลำดับ รายการ / ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 EXIM BANK ได้รับการคงอันดับเครดิตสากลที่ Baa1 (Stable Outlook) จาก Moody’s เทียบเท่าอันดับเครดิตของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
23 พฤศจิกายน 2566
2 EXIM BANK แถลงความสำเร็จการประชุมผู้บริหารสูงสุด กลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 12 ย้ำการสนับสนุนภาครัฐ พัฒนาบริการประกันความเสี่ยง สนับสนุนธุรกิจ ESG เพื่อโลกยั่งยืน
21 พฤศจิกายน 2566
3 EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือองค์กรรับประกันภาครัฐในเอเชีย-แปซิฟิกชูบทบาท Green Development Bank พัฒนาธุรกิจประกันความเสี่ยงบนหลักการ ESG
20 พฤศจิกายน 2566
4 EXIM BANK ฉลองความสำเร็จการให้บริการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG ผลักดันตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย
14 พฤศจิกายน 2566
5 EXIM BANK คว้ารางวัล Best Bank for Corporate & Social Responsibility (CSR) Thailand 2023 จาก International Business Magazine
09 พฤศจิกายน 2566
6 EXIM BANK แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายการตลาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
08 พฤศจิกายน 2566
7 ปฏิทินข่าว EXIM BANK งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 18
07 พฤศจิกายน 2566
8 EXIM BANK พร้อมนำธุรกิจไทยข้ามพรมแดนรุกตลาดโลกสีเขียว ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
31 ตุลาคม 2566
9 EXIM BANK แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ตุลาคม 2566
10 EXIM BANK แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง
12 ตุลาคม 2566
Displaying results 1-10 (of 652)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|