EXIM BANK ขานรับนโยบายของนายกฯ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate เหลือ 6.35% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบ เป็นเวลา 6 เดือน

วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567

EXIM BANK ขานรับนโยบายของนายกฯ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate เหลือ 6.35% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบ เป็นเวลา 6 เดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง