ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 02 February 2021
2 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 01 October 2020
3 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 25 May 2020
4 แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 15 October 2019