No Gift Policy

Announcement date 18 January 2022
No Gift Policy
“ของขวัญที่ดีที่สุดของคนทำงาน คือ ผลสำเร็จของงาน ของขวัญที่ดีที่สุดของ EXIM BANK คือ ความสำเร็จของผู้ประกอบการและการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน เราของดรับของขวัญทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ขอรับเพียงคำอวยพรและความปรารถนาดีที่มีต่อกันครับ”
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK