ปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต่างมีไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น EXIM E-NEWS ฉบับนี้ขอพาไปพูดคุยกับผู้ผลิตและ
ส่งออกผักและผลไม้มาตรฐานอนามัยระดับสากล คุณองอาจ รัตนศิริมนตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อกริคัลเจอร์ อีส ไลฟ์ จำกัด
มีประสบการณ์การพัฒนาผักและผลไม้พื้นบ้านของไทยให้เป็นสินค้าส่งออกป้อนตลาดยุโรป มาเล่าสู่กันฟัง

จุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจ
          ครอบครัวของผมทำธุรกิจการเกษตรมานานแล้ว ผมจึงมีโอกาสคลุกคลีกับเกษตรกร รู้ว่าสารเคมีต่าง ๆ มีประโยชน์และอันตราย
อย่างไรบ้าง ต้องรู้จักใช้อย่างถูกวิธีและแบ่งปันความรู้ให้แก่เกษตรกร เมื่อต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ผมจึงเปิดบริษัท อกริคัลเจอร์
อีส ไลฟ์ จำกัด
เมื่อปี 2557 ด้วยความต้องการจะยกระดับสินค้าเกษตร และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูง เพียงพอต่อการจำหน่าย
เพื่อบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศด้วย กลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่มาก สินค้าเหล่านี้จะไปเติมเต็มความต้องการของคนไทยในต่างแดน ประกอบกับอาหารไทยได้รับความนิยมสูงมาก
ในโลก ผมจึงเชื่อว่าผักและผลไม้ไทยที่ส่งออกไปจะสามารถสร้างชื่อเสียงของอาหารไทยโด่งดังไปทั่วโลก เป็นการพัฒนา “ครัวไทยสู่
ครัวโลก”

จุดเด่นของธุรกิจ
          ความตั้งใจของผมคือ ทำให้สินค้าเกษตรมีส่วนช่วยสร้างมาตรฐานให้คนไทยได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัยและมาตรฐาน
สุขอนามัยระดับสากล โดยควบคุมสินค้าให้มีความปลอดภัย 4 ด้าน คือ
          1. ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
          2. ไม่มีเชื้อปนเปื้อน ด้วยระบบโรงงานที่ได้มาตรฐาน
          3. ไม่มีแมลงปนเปื้อน มีการควบคุมตั้งแต่หน้าฟาร์ม จนถึงกระบวนการผลิตในโรงงาน
          4. ไม่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในการใช้สารต่าง ๆ เพื่อช่วยกำจัดแมลง
และโรคพืชอย่างถูกวิธี

อุปสรรคและความท้าทายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

          ความท้าทายของธุรกิจส่งออก คือ การควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามข้อกำหนดในด้านความปลอดภัย
ของผู้นำเข้าหรือประเทศปลายทางตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีความแตกต่างและซับซ้อน แต่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัว เพราะ
ทุกประเทศต่างต้องการให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย

กุญแจสู่ความสำเร็จในวันนี้
          ความคล่องตัวในการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องเปิดกว้างและเรียนรู้ที่จะสื่อสารในวงกว้าง รวมทั้งต้องมีวิธีจัดการปัญหาต่าง ๆ
อย่างเป็นระบบ ซึ่ง EXIM BANK เป็นผู้ที่เข้ามาสนับสนุนให้บริษัทมีการจัดการที่ดีได้ เริ่มตั้งแต่ให้องค์ความรู้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออก

การสนับสนุนของ EXIM BANK

          สำหรับผมแล้ว EXIM BANK ไม่ได้เป็นแค่ธนาคาร แต่เป็น Platform ในการทำธุรกิจส่งออกให้กับประเทศไทย มีเครื่องมือต่าง ๆ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้จากการอบรมเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการส่งออก ให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และ
บริการประกันการส่งออก รวมทั้งบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อ ผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่น่าสนใจ วันหนึ่งอาจจะส่งออกได้
ขอให้ลองเข้าไปคุยกับ EXIM BANK เพื่อในอนาคตจะได้สามารถช่วยกันนำเงินตราต่างประเทศกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราได้

ฝากถึงผู้ประกอบการและผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

          ผมคิดว่า ผู้ประกอบการไทยโชคดีมาก เพราะเราอยู่ในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีดินและน้ำในการเพาะปลูก
สามารถสร้างผลผลิตได้มากมาย ขณะที่ตลาดส่งออกมีมากมายมหาศาล ความต้องการซื้อสินค้ามีอยู่ทั่วโลก หากเรารู้จักบริหารจัดการ
ควบคุมคุณภาพ และทำการตลาด ผมเชื่อว่าสินค้าไทยจะส่งออกได้อีกมาก ยกตัวอย่างธุรกิจของผมเองซึ่งเป็นผักผลไม้ธรรมดา ๆ เมื่อ
ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลก็สามารถส่งออกได้ แต่การแข่งขันในระยะยาว เราต้องเรียนรู้และปรับปรุงกิจการเพื่อ
ยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน
  หน้าหลัก I คอลัมน์พิเศษ I บทความพิเศษ I Share โลกเศรษฐกิจ I เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ I ส่องเทรนด์โลก
รู้ทันเกมการค้า 
I เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ I CEO Talk I แวดวงคู่ค้า I แนะนำบริการ  I สรุปข่าว