ในยุคที่ปัจจัยแวดล้อมเอื้อให้บริษัทรุ่นใหม่ หรือที่เรียกว่า Startup เกิดขึ้นมากมาย แต่ในจำนวนนี้ยังมีไม่มากนักที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเติบโตอย่างก้าวกระโดดขึ้นเป็น “Unicorn” (มีมูลค่าธุรกิจสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าบริษัท Unicorn ดังกล่าวมีปัจจัยหรือหลักการในการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นบทเรียนและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กให้ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นบนเวทีโลก  
  ที่มา : Bloomberg, CB Insights  
  รู้หรือไม่
ปัจจุบันมีชื่อเรียก Startup ตามระดับมูลค่าธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ยังนิยมใช้ Unicorn เป็นเกณฑ์วัดหลักสำหรับ Startup ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก
 
  ที่มา : Business Insider, Alpha JWC  
  ตัวอย่าง Key Success Factors สู่การเป็น Unicorn ระดับโลก  
  ที่มา : Entrepreneur, Lazada, CNBC, Kr-Asia, Tech in Asia   ที่มา : Grab, CNBC, ChannelNewsAsia
  ที่มา : Fintech Magazine, Money Buffalo, Kopi Kenangan, Longtungirl, IndonesiaTatler   ที่มา : DisruptIgnite.com, CNBC
  Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น
โดย EXIM BANK จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
 
  ที่มาของรูปภาพ : Darius Dan, Freepik, Flat Icons, Eucalyp, rddrt, Roundicons, smashinstocks, Vectors Market, hqrloveq, I Wayan Wika, juicy_fish จาก www.flaticon.com, www.vectorstock.com และ ALLPPT.com  
  หน้าหลัก  I  Share โลกเศรษฐกิจ  I  เปิดประตูสู่ตลาดใหม่  I  ส่องเทรนด์โลก  I  เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ
CEO Talk  I  แนะนำบริการ  I  สรุปข่าว