ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อได้ที่
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014