ทรัพย์สินรอการขาย - Export-Import Bank of Thailand
รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สินที่ดินว่างเปล่า
รหัสทรัพย์สิน2-1-สฎ.-076
เนื้อที่1-3-34
ที่ตั้งที่ดินว่างเปล่าน.ส.3ก.เลขที่ 4990 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่ 1-3-34 ไร่  ซอยไม่มีชื่อ แยกจากปลายแหลมซอย 8 ที่ดินหน้ากว้าง 42 ม. ลึก 65 ม. เป็นที่ลาดเนินเขา ระบบไฟฟ้า น้ำประปา ผ่านด้านหน้าที่ดินแล้ว
- บาท

Google map
แผนที่

หมายเหตุ

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014


Leave message