ทรัพย์สินรอการขาย - Export-Import Bank of Thailand
รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สินที่ดินว่างเปล่า
รหัสทรัพย์สิน2-1-ลบ.095
เนื้อที่2-0-00 ไร่
ที่ตั้งที่ดินโฉนดเลขที่ 22321, 22332 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
รายละเอียดที่ดินว่างเปล่า 2 แปลง ตั้งอยู่ภายในโครงการศรีโสภา แยกจากถนนสุรนารายณ์(ทล.205) เข้าไปรวมประมาณ 1.87 กม. ที่ดินทั้ง 2 แปลง ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน หน้ากว้างที่ดินประมาณ 34 ม. ลึกประมาณ 92 ม.
ราคา
ราคาพิเศษ
440,000 บาท

Google map
แผนที่

หมายเหตุ

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014


Leave message