ทรัพย์สินรอการขาย - Export-Import Bank of Thailand
รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
รหัสทรัพย์สิน1-1-ชม.-027
เนื้อที่3-1-37 ไร่
ที่ตั้งโฉนดที่ดินเลขที่ 21619-20 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่
จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดที่ดินพร้อมบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น และโรงจอดรถชั้นเดียว สภาพทรุดโทรม ติด ซ.โชตนา 26 ที่ดินหน้ากว้าง 50 ม. ลึก 150 ม. ระดับดินต่ำกว่าถนน 3 ม. ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ผ่านด้านหน้าที่ดินแล้ว
ราคา
ราคาพิเศษ
- บาท
- บาท

Google map
แผนที่

หมายเหตุ

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014


Leave message