ทรัพย์สินรอการขาย - Export-Import Bank of Thailand
รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สินที่ดินว่างเปล่า
รหัสทรัพย์สิน2-1-ภก.-093
เนื้อที่1-0-99.8 ไร่
ที่ตั้งโฉนดที่ดินเลขที่ 20517-18 ต.รัษฎา (สั้นใน) อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียดที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ 1-0-99.8 ไร่ หน้ากว้างติด ถ.เทพประทาน 25 ม. ด้านข้างติดถนนซอย 92 ม. ถมดินแล้วทั้งแปลง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ผ่านด้านหน้าที่ดินแล้ว
ราคา
ราคาพิเศษ
10,000,000 บาท

Google map
แผนที่

หมายเหตุ

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014


Leave message