ทรัพย์สินรอการขาย - Export-Import Bank of Thailand
รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สินที่ดินว่างเปล่า
รหัสทรัพย์สิน2-1-ชพ.-091
เนื้อที่2-0-10 ไร่
ที่ตั้งโฉนดที่ดินเลขที่ 15772,23921-28 ต.ดอนยาว อ.ปะทิว
จังหวัดชุมพร
รายละเอียด

ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ติด ซ.เกษมสุข 8 (อุไรวิลล่า) ด้านหน้าติดถนนยาว 89.50 ม. และลึก 39.50 ม. ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ผ่านด้านหน้าที่ดินแล้ว

ราคา
ราคาพิเศษ
6,480,000 บาท


วันที่ประกาศ15 กรกฎาคม 2563
วันที่ประมูล14 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาในการลงทะเบียน09:00 - 12:00

หมายเหตุ

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014


Leave message