สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า (EXIM Value Added Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก หรือต้องการขยายตลาดส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ปีที่ 1 - 2 Prime Rate – 1.25% ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานธนาคาร

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
 • ลูกค้าใหม่ : วงเงินสินเชื่อสูงสุด 8 ล้านบาทต่อราย (แถมวงเงิน Forward Contract)
 • ลูกค้าปัจจุบัน : ที่มีวงเงินสินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า สามารถขอวงเงินเพิ่มได้ และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าเพิ่มได้
 • หนังสือค้ำประกัน บสย. และบุคคลค้ำประกัน หรือ
 • หลักประกันขั้นต่ำ 30% และบุคคลค้ำประกัน
 • เป็นนิติบุคคลไทย
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี และส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 • ใช้เอกสารคำสั่งซื้อประกอบการเบิกกู้
 • ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 150 วัน
พร้อมสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • ลดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 อีก 0.25% ต่อปี
 • ฟรี คูปองค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า มูลค่า 5,000 บาท สำหรับใช้บริการที่ CENTRAL LAB THAI (จำนวนจำกัด)
*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410