EXIM BANK เปิดสำนักงานผู้แทนแห่งที่ 4 ในนครโฮจิมินห์ รับนโยบายกระทรวงการคลังหนุนทุนไทยรุกตลาด BCG ใน CLMV

วันที่ประกาศ 10 มิถุนายน 2565
EXIM BANK เปิดสำนักงานผู้แทนแห่งที่ 4 ในนครโฮจิมินห์
รับนโยบายกระทรวงการคลังหนุนทุนไทยรุกตลาด BCG ใน CLMV
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง