อินโดนีเซียปักหมุดเมืองหลวงใหม่...จากวิกฤตเชิงพื้นที่ สู่โอกาสทางเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2562

วันที่ประกาศ 26 กันยายน 2562