3 ข้อสังเกตน่ารู้เกี่ยวกับ Supply Chain โลกในวิกฤต COVID-19

วันที่ประกาศ 23 เมษายน 2563