ผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือ China+1 … โมเดลธุรกิจใหม่ของบริษัทต่างชาติในจีน

วันที่ประกาศ 22 ตุลาคม 2563