ถอดกลยุทธ์ “4 พร้อม”…ฝ่าวิกฤต COVID-19

วันที่ประกาศ 24 กันยายน 2563