ติดปีก SMEs ให้เป็นผู้ส่งออก … อีกหนึ่งแรงส่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2563