ขยับการผลิตเข้าใกล้ตลาด…อีกกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำลังมาแรง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน 2562

วันที่ประกาศ 27 มิถุนายน 2562