ระวัง! อีเมลปลอม

อีเมลปลอม หรือ Email Spoofing

คือ อีเมลที่มีการแอบอ้างว่าส่งจากธนาคาร โดยใช้ชื่อ Email address ที่มีความใกล้เคียงกับชื่อ Email address ของธนาคาร เพื่อส่งไปหาบุคคลทั่วไป โดยอีเมลดังกล่าวมีการปลอมแปลงเนื้อหา หรือสับเปลี่ยนเอกสารแนบ

เป้าหมายของอีเมลปลอม

เพื่อหลอกลวงให้ผู้รับอีเมลตอบกลับ โดยให้กรอกข้อมูลสำคัญลงในแบบฟอร์ม เช่น เลขที่บัญชี ชื่อธนาคารผู้รับโอน
เพื่อหลอกลวงให้ผู้ได้รับอีเมลโอนเงินไปที่ เลขบัญชี หรือธนาคาร ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีเตรียมไว้

รูปแบบการหลอกลวงที่ตรวจพบ

การใช้ Email address ที่มีความคล้ายคลึงกับ Email address ของธนาคาร ดูได้ที่นี่ คลิก
การปลอมแปลงข้อมูลในเอกสารแนบ ดูได้ที่นี่ คลิก

วิธีรับมือกับอีเมลปลอม

อย่าตอบกลับอีเมลที่ขอให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น เลขที่บัญชี ชื่อธนาคารผู้รับโอน
ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับอีเมลที่มีไฟล์แนบ ที่ได้รับจากบุคคลที่ท่านไม่รู้จัก
ส่งอีเมลดังกล่าวไปที่ info@exim.go.th เพื่อให้ธนาคารทำการตรวจสอบ
ลบอีเมลฉบับนั้น เพื่อป้องกันไวรัส
ตรวจสอบความถูกต้องของการทำธุรกรรมของท่าน โดยเฉพาะเรื่องการโอนเงิน

นโยบายการทำธุรกรรมของธนาคาร

ธนาคารไม่มีนโยบาย สอบถามข้อมูลบัญชี หรือการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการทำธุรกรรมผ่านทางอีเมล