ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium)


วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:18:01
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option
(สิทธิ์ที่จะขาย USD)
สำหรับ Exporters
Call Option
(สิทธิ์ที่จะซื้อ USD)
สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)31.6431.84

ระยะเวลาวันครบกำหนดสัญญาค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ์ (Premium)
Put OptionCall Option
1M 25/02/2562 0.28 0.25
2M 25/03/2562 0.38 0.32
3M 23/04/2562 0.48 0.37
4M 23/05/2562 0.55 0.42
5M 24/06/2562 0.62 0.46
6M 23/07/2562 0.70 0.50