ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium)


วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:17:50
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option
(สิทธิ์ที่จะขาย USD)
สำหรับ Exporters
Call Option
(สิทธิ์ที่จะซื้อ USD)
สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)31.9832.18

ระยะเวลาวันครบกำหนดสัญญาค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ์ (Premium)
Put OptionCall Option
1M 29/05/2562 0.26 0.24
2M 28/06/2562 0.36 0.32
3M 30/07/2562 0.45 0.37
4M 29/08/2562 0.53 0.43
5M 30/09/2562 0.59 0.48
6M 29/10/2562 0.66 0.52