ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium)


วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:08:01
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option
(สิทธิ์ที่จะขาย USD)
สำหรับ Exporters
Call Option
(สิทธิ์ที่จะซื้อ USD)
สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)31.1631.36

ระยะเวลาวันครบกำหนดสัญญาค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ์ (Premium)
Put OptionCall Option
1M 27/04/2561 0.25 0.23
2M 30/05/2561 0.36 0.30
3M 27/06/2561 0.44 0.35
4M 30/07/2561 0.52 0.39
5M 27/08/2561 0.59 0.43