ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium)


วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:04:10
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option
(สิทธิ์ที่จะขาย USD)
สำหรับ Exporters
Call Option
(สิทธิ์ที่จะซื้อ USD)
สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)31.8732.07

ระยะเวลาวันครบกำหนดสัญญาค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ์ (Premium)
Put OptionCall Option
1M 20/02/2561 0.19 0.19
2M 19/03/2561 0.26 0.25
3M 18/04/2561 0.33 0.30
4M 18/05/2561 0.39 0.34
5M 18/06/2561 0.45 0.37
6M 18/07/2561 0.51 0.40