ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium)


วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:12:10
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option
(สิทธิ์ที่จะขาย USD)
สำหรับ Exporters
Call Option
(สิทธิ์ที่จะซื้อ USD)
สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)33.0833.28

ระยะเวลาวันครบกำหนดสัญญาค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ์ (Premium)
Put OptionCall Option
1M 03/08/2561 0.26 0.24
2M 04/09/2561 0.35 0.31