ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium)


วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 07:56:25
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option
(สิทธิ์ที่จะขาย USD)
สำหรับ Exporters
Call Option
(สิทธิ์ที่จะซื้อ USD)
สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)32.5932.79

ระยะเวลาวันครบกำหนดสัญญาค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ์ (Premium)
Put OptionCall Option
1M 27/12/2560 0.18 0.17
2M 29/01/2561 0.26 0.24
3M 27/02/2561 0.32 0.29
4M 27/03/2561 0.38 0.33
5M 27/04/2561 0.43 0.38
6M 30/05/2561 0.47 0.42