ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนและราคาค่าธรรมเนียมกลาง (Option Premium)


วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:07:31
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
Put Option
(สิทธิ์ที่จะขาย USD)
สำหรับ Exporters
Call Option
(สิทธิ์ที่จะซื้อ USD)
สำหรับ Importers
ราคาใช้สิทธิ์ (Strike Price)31.9432.14

ระยะเวลาวันครบกำหนดสัญญาค่าธรรมเนียมการซื้อสิทธิ์ (Premium)
Put OptionCall Option
1M 29/06/2561 0.24 0.22
2M 31/07/2561 0.33 0.28
3M 30/08/2561 0.41 0.33