ห้องข่าว

Press Release
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
   EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดอกเบี้ยต่ำ หจก. พชรสิน พลาสติก แอนด์ เทรดดิ้ง พัฒนาการผลิตถังก๊าซที่มีความปลอดภัยในครัวเรือน 24 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จับมือ China EXIM ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน และขยายธุรกิจไปประเทศที่สาม 22 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 15 พฤษภาคม 2560 
   ปฏิทินข่าวสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) “EXIM Mobile Clinic” จ.อุบลราชธานี 8 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ สายงานรับประกันการส่งออกและลงทุน 3 พฤษภาคม 2560 
    สงกรานต์คึกคักในประเทศเพื่อนบ้าน สร้างโอกาสธุรกิจไทย 10 เมษายน 2560 
   EXIM BANK ปล่อยกู้ บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ ขยายธุรกิจส่งออกเครื่องดื่ม ZUMMER อย่างมั่นใจ 13 มีนาคม 2560 
   EXIM BANK เตรียมเปิดสำนักงานผู้แทนในเมืองย่างกุ้ง เมียนมา ภายในเดือนเมษายนนี้ 9 มีนาคม 2560 
   EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกพลัส” สนับสนุน SMEs บุกตลาดใหม่ กระตุ้นการเติบโตของภาคการส่งออกปี 2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 
   EXIM BANK ชี้แจงข้อเท็จจริงโครงการเงินกู้แก่ CHOW 2 กุมภาพันธ์ 2560 
   EXIM BANK รุกพัฒนาบริการ “ประกันส่งออก” พร้อมขยาย “สินเชื่อเพื่อการลงทุน” ช่วยผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าแผนแม่บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
    จับสัญญาณ Trumponomics…นัยต่อการค้าการลงทุนไทย 1 กุมภาพันธ์ 2560 
   EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดอกเบี้ยต่ำจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาบอร์ดต้นแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของไทย และปรับปรุงระบบการผลิตภายใต้แผนคลัสเตอร์หุ่นยนต์ 18 มกราคม 2560 
   EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ พร้อมถุงยังชีพมูลค่า 1 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวใต้ 11 มกราคม 2560 
   EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการดูแลฝ่ายงานใหม่ “ฝ่ายพัฒนาองค์กร” 5 มกราคม 2560 
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat