ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
   EXIM BANK ต้อนรับคณะ OPIC จากสหรัฐฯ 17 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK จับมือ SME Development Bank และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัญจรให้คำปรึกษา SMEs ขยายธุรกิจส่งออก 13 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK ต้อนรับนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ 9 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK รับรางวัล “บูทสวยงามยอดเยี่ยม” ในงาน Money Expo 2018 6 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK ออกบูทในงาน Smart SME Expo 2018 6 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษา 5 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 144 ปี กรมศุลกากร 4 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK สนับสนุนโครงการ “CCTV Network เขตพญาไท” 3 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK สนับสนุนก่อสร้างอาคารร่วมทางฝันของมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี 2 กรกฎาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีปลัดกระทรวงการคลัง 29 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 28 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมบรรยายส่งเสริมการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV 28 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เสนอบริการ “ประกัน CLM” ให้ผู้ส่งออก SMEs ไทยในตลาดกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา 28 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK สนับสนุนการจัดอบรมส่งเสริมการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทางอาลีบาบาดอทคอม 27 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK ต้อนรับกระทรวงเศรษฐกิจ ภูฏาน 21 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK จับมือ บมจ.ล็อกซเล่ย์ พัฒนาช่องทางสนับสนุนการค้าออนไลน์ 20 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK พบปะผู้ประกอบการเวียดนามในโครงการ YEN-D 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เข้าพบสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เข้าพบสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย 14 มิถุนายน 2561 
   EXIM BANK เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม 14 มิถุนายน 2561 
1234
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat