ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบปีที่ 13 สพพ. 17 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK มอบเงินสมทบ "เข็มวันอานันทมหิดล" ประจำปี 2561 ช่วยเหลือเด็ก พระภิกษุสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ 17 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs สนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 14 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 11 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK ต้อนรับรองประธานาธิบดีแห่งมัลดีฟส์ 10 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK จัดบรรยายภายในองค์กรเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 7 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs สนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 4 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK ลงนาม MOU บูรณาการข้อมูลด้านการเงิน-สาธารณูปการ ยกระดับการให้บริการประชาชน 3 พฤษภาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีเปิดโรงแรมระดับ 5 ดาว เดอะ รอยัล แซนด์ส เกาะรง กัมพูชา 30 เมษายน 2561 
   EXIM BANK สนับสนุนโครงการ CCTV Network บนถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 19 เมษายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมบรรยายเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ประกอบการ CLMVT 10 เมษายน 2561 
   EXIM BANK จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมให้ SMEs ในโครงการ Genius Academy 2018 สู่งานแสดงสินค้าระดับโลก 5 เมษายน 2561 
   EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษและสินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 4 เมษายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบปีที่ 143 กระทรวงการคลัง 3 เมษายน 2561 
   EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชมรมผู้สอบทานสินเชื่อสถาบันการเงินของรัฐ 29 มีนาคม 2561 
   EXIM BANK จับมือ NEA และ ธ.ก.ส. พัฒนา SMEs ภาคการเกษตรสู่การค้าระหว่างประเทศ 27 มีนาคม 2561 
   EXIM BANK จัดงาน CG WHITE DAY 2561 แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 22 มีนาคม 2561 
   EXIM BANK ออกบริการใหม่ “สินเชื่อส่งออกสุขใจ” ช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs ที่ไม่มีหลักประกัน เริ่มต้นส่งออกได้ 20 มีนาคม 2561 
   EXIM BANK เข้าพบลูกค้ากลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม 15 มีนาคม 2561 
   EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มสิงห์ เอสเตท พัฒนาเมกะโปรเจกต์ครบวงจรแห่งแรกในมัลดีฟส์ 14 มีนาคม 2561 
12
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat