ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
   EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการของกลุ่ม ปตท. ในสิงคโปร์ 14 พฤศจิกายน 2561 
   EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 6/2561 13 พฤศจิกายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561 9 พฤศจิกายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 9 พฤศจิกายน 2561 
   EXIM BANK ปล่อยกู้ให้กิสโคผลิตและส่งออกเครื่องจักรงานหล่อโลหะ สนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ไทยแข่งขันในตลาดโลกด้วยสินค้านวัตกรรม 8 พฤศจิกายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย 5 พฤศจิกายน 2561 
   EXIM BANK มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวพนักงานบริษัทผู้ประกอบการ SMEs 5 พฤศจิกายน 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 52 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 พฤศจิกายน 2561 
   EXIM BANK จัดสัมมนาบริหารความเสี่ยง สนับสนุนธุรกิจไทยบุกตลาดใหม่อย่างมั่นใจ 26 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 25 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีรองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 25 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 25 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK เปิดตัวสินเชื่อ SMEs ให้เงินทุนหมุนเวียนหลังการส่งออก โดยใช้กรมธรรม์ประกันการส่งออกเป็นหลักประกัน 25 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ขยายความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการส่งออกของแคนาดา ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-แคนาดา 25 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมบรรยายผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ละแนวทางปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 19 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 57 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 18 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ขยายความร่วมมือกับองค์กรรับประกันการค้าแห่งภูมิภาคแอฟริกา สร้างโอกาสการค้าการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในแอฟริกา 18 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK จัดบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 17 ตุลาคม 2561 
   EXIM BANK ร่วมยินดีผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 ตุลาคม 2561 
12345678
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat