ห้องข่าว

ภาพข่าว
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า
   EXIM BANK ร่วมยินดีวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 84 ปี 24 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จับมือ China EXIM ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน และขยายธุรกิจไปประเทศที่สาม 22 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK ยินดีวันชาติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 19 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ.ชัยภูมิ 18 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK แต่งตั้งมิซูโฮเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย FRNs 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 17 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จัดบรรยายนโยบายของสหรัฐฯ ต่อการค้าการลงทุนของไทย 16 พฤษภาคม 2560 
   EXIM Thailand Opens Booth at Money Expo 2017 12 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหน่วยงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 4 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบปีที่ 84 กรมประชาสัมพันธ์ 4 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2560 3 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK จับมือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนา SMEs ที่มีศักยภาพในโครงการ Genius Academy 1 พฤษภาคม 2560 
   EXIM BANK เปิดตัวโครงการ EXIM Drive 2017 ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 28 เมษายน 2560 
   EXIM BANK ร่วมเสวนาในงานประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 22 ของ TNSC 28 เมษายน 2560 
   EXIM BANK ต้อนรับสำนักงานพัฒนาการส่งออกของแคนาดา หารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 21 เมษายน 2560 
   EXIM BANK หารือแนวทางการสนับสนุนทางการเงินกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าในกลุ่มประเทศเอเชีย 20 เมษายน 2560 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบ 65 ปี อสมท 7 เมษายน 2560 
   EXIM BANK จัดกิจกรรม EXIM Mobile Clinic สร้างผู้ส่งออก SMEs ในภาคเหนือ 5 เมษายน 2560 
   EXIM BANK หารืออัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์กัมพูชาประจำประเทศไทยสนับสนุนการค้าและโครงการลงทุนไทย-กัมพูชา 3 เมษายน 2560 
   EXIM BANK ร่วมยินดีครบรอบปีที่ 142 กระทรวงการคลัง 31 มีนาคม 2560 
   EXIM BANK หารือ Sinosure ขยายบริการประกันการส่งออกและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย-จีน 29 มีนาคม 2560 
1234
หมายเหตุ หากท่านยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader กรุณาคลิก Acrobat