บริการประกันการส่งออก
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับบริการประกันการส่งออกระยะสั้น :
 •  ข้อมูลบริษัท
 • กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน
  คำนำหน้า *
     
  ชื่อบริษัท *
   
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
   
  ที่อยู่เลขที่ *
     
  ซอย
   
  อาคาร
   
  ถนน
   
  จังหวัด *
     
  อำเภอ/เขต *
     
  ตำบล/แขวง *
     
  รหัสไปรษณีย์ *
     
  บุคคลติดต่อ *
     
  เบอร์ติดต่อ 1 *
      ต่อ
  เบอร์ติดต่อ 2
    ต่อ
  เบอร์มือถือ *
     
  เบอร์โทรสาร
   
  อีเมล *
     
  ประเภทสินค้าที่ส่งออก *
   
   
 •  ข้อมูลบริการที่สนใจ
 • กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย (*) ให้ครบถ้วน
  รูปแบบบริการที่สนใจ *   
   
 • ผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อที่ต้องการทำประกันการส่งออก *

   
 •  
  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
  เบอร์โทร 02-271-3700 ต่อ 3934-3938 และ 3940-3942
   
  หมายเหตุ : ธนาคารขอรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูล อีกทั้งธนาคารจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นหรือองค์กรภายนอกต่างๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขายหรือแจกจ่ายข้อมูลของท่านโดยเด็ดขาด ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
   
 • Enter the above code here:
  เปลี่ยนภาพใหม่