อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 10 มิถุนายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562 13 พฤษภาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 7 พฤษภาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 2562 29 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 22-26 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-19 เมษายน 2562 19 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 9-12 เมษายน 2562 9 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 1-5 เมษายน 2562 1 เมษายน 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 18 มีนาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 4 มีนาคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 4 กุมภาพันธ์ 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2562 28 มกราคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 21-25 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 14-18 มกราคม 2561 14 มกราคม 2562 
12
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat