อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 15 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 8 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 2 พฤษภาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 24-28 เมษายน 2560 24 เมษายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-21 เมษายน 2560 17 เมษายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 10-12 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 3 - 7 เมษายน 2560 3 เมษายน 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 20 มีนาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 13 มีนาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 6 มีนาคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 27 กุมภาพันธ์ 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 20 กุมภาพันธ์ 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 
   Market Weekly Update 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 30 มกราคม 2560 
   Market Weekly Update สำหรับวันที่ 23-27 มกราคม 2559 23 มกราคม 2560 
   Market Weekly Update 16-20 มกราคม 2560 16 มกราคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 9-13 มกราคม 2560 9 มกราคม 2560 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 4-6 มกราคม 2560 4 มกราคม 2560 
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat