อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำสัปดาห์
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 14 พฤษภาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 23-27 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 17-20 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 9-12 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 2-5 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 29 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 29 มกราคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 15-19 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 8-12 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 
   Market Weekly Update ประจำวันที่ 3-5 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat