อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 23 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 22 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 21 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 20 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 19 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 16 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 15 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 14 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 13 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 12 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 9 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 9 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 8 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 7 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 6 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 5 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 2 มีนาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 
123
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat