อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2560
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 24 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 23 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 22 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 19 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 18 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 17 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 16 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 15 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 12 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 11 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 9 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 5 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 4 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 3 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 2 พฤษภาคม 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 28 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 27 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 26 เมษายน 2560 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 25 เมษายน 2560 
12345
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat