อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 18 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 17 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 16 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 13 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 12 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 11 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 10 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 9 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 6 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 5 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 4 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 3 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 2 กรกฎาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 29 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 28 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 27 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 26 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 25 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 22 มิถุนายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 21 มิถุนายน 2561 
1234567
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat