อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 14 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 12 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 9 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 8 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 7 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 6 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 5 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 2 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 1 พฤศจิกายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 31 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 30 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 29 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 26 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 25 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 24 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 19 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 18 ตุลาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17 ตุลาคม 2561 
12345678910...
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat