อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 21 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 20 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 19 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 15 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 13 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 9 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 8 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 7 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 6 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 5 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 2 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 1 สิงหาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 30 กรกฎาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 26 กรกฎาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 24 กรกฎาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 23 กรกฎาคม 2562 
12345678
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat