อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 22 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 21 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 20 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 19 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 18 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 15 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 14 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 12 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 11 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 7 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 6 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 5 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 4 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 1 มีนาคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 27 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 25 กุมภาพันธ์ 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 
123
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat