อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 25 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 24 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 23 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 22 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 21 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 18 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 17 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 14 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 11 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 10 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 9 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 8 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 7 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 4 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 3 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 2 พฤษภาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 27 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 26 เมษายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 25 เมษายน 2561 
12345
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat