อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2561
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 21 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 19 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 18 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 17 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 14 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 13 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 11 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 10 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 7 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 6 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 5 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 4 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 3 กันยายน 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 31 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 29 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 28 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 27 สิงหาคม 2561 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 24 สิงหาคม 2561 
123456789
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat