อัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
ปี 2562
  • หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 17 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 15 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 14 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 11 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 10 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 9 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 8 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 7 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 4 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 3 มกร าคม พ.ศ. 2562 3 มกราคม 2562 
   แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 2 มกราคม 2562 
Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat