อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รอบที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 13:22:09
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 24.055 24.12875 24.525
CHF 32.86 32.96125 33.46625
CNY 4.97 5.0075 5.1025
EUR 37.90875 38.02375 38.47125
GBP 43.19875 43.33125 43.89375
HKD 4.1575 4.17 4.2125
JPY 0.296025 0.296925 0.3012
SGD 23.995 24.06875 24.4325
USD 32.68 32.78 32.98
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า