อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
รอบที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 15:01:10
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 23.825 23.9025 24.2925
CHF 31.84375 31.94625 32.45125
CNY 4.8925 4.9325 5.02875
EUR 38.20875 38.3325 38.78375
GBP 43.4775 43.6175 44.18
HKD 3.95375 3.96625 4.0075
JPY 0.2879 0.2888125 0.293125
SGD 23.5625 23.63875 24.01
USD 31.08 31.18 31.38
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า