อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 13:15:22
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 25.4175 25.49375 25.90125
CHF 34.63875 34.74125 35.27375
CNY 4.8875 4.9225 5.01125
EUR 37.59875 37.71 38.155
GBP 42.71125 42.83875 43.39875
HKD 4.32125 4.33375 4.3775
JPY 0.30245 0.30335 0.307625
SGD 24.21625 24.2875 24.645
USD 33.77 33.87 34.07
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า