อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 1 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 08:23:06
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 22.2875 22.3575 22.73875
CHF 31.605 31.705 32.1975
CNY 4.65125 4.6875 4.775
EUR 35.72125 35.83375 36.26875
GBP 41.205 41.33625 41.885
HKD 4.00875 4.0225 4.06375
JPY 0.2835875 0.2844875 0.2886375
SGD 23.25625 23.33 23.68875
USD 31.52 31.62 31.82
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า