อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รอบที่ 4 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 14:22:10
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 21.25625 21.325 21.69875
CHF 31.025 31.125 31.61125
CNY 4.42 4.4525 4.535
EUR 34.8175 34.93 35.35875
GBP 39.06125 39.1875 39.7225
HKD 3.9475 3.96 4.0025
JPY 0.2849875 0.2859 0.2901625
SGD 22.54375 22.61625 22.96375
USD 30.96 31.06 31.26
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า