อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รอบที่ 3 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 14:27:52
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 25.43625 25.51125 25.92
CHF 34.92375 35.025 35.55625
CNY 4.9275 4.9625 5.05125
EUR 38.1675 38.27875 38.7275
GBP 44.27375 44.40375 44.97375
HKD 4.3875 4.40125 4.445
JPY 0.30485 0.30575 0.310025
SGD 24.53875 24.61125 24.97
USD 34.25 34.35 34.55
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า