อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ


วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รอบที่ 2 เริ่มใช้ตั้งแต่เวลา 09:16:00
[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]
สกุลเงินราคารับซื้อราคาขาย
EXPORT SIGHT BILLT/T
AUD 20.65625 20.72375 21.09125
CHF 31.1025 31.20375 31.69875
CNY 4.2875 4.32 4.39875
EUR 33.845 33.95625 34.37875
GBP 37.0625 37.18375 37.705
HKD 3.89125 3.90375 3.945
JPY 0.286125 0.28705 0.2914
SGD 22.0025 22.075 22.41375
USD 30.58 30.68 30.88
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า