ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2560
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 24 พฤษภาคม 2560 
  EXIM Thailand Renders Low-interest Credit Facility to Phacharasin Plastic and Trading Ltd., Part. to Support Innovation of Safety LPG Composite Cylinders for Household Use 24 พฤษภาคม 2560 
  EXIM BANK สนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดอกเบี้ยต่ำ หจก. พชรสิน พลาสติก แอนด์ เทรดดิ้ง พัฒนาการผลิตถังก๊าซที่มีความปลอดภัยในครัวเรือน 24 พฤษภาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 23 พฤษภาคม 2560 
  จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมต่อระบบงานอื่นๆ ด้วย Web Service หรือ SFTP 23 พฤษภาคม 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาเครื่อง Scanner จำนวน 6 เครื่อง 23 พฤษภาคม 2560 
  จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบ Device Control 23 พฤษภาคม 2560 
  จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall (Juniper ISG2000) 23 พฤษภาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 22 พฤษภาคม 2560 
  EXIM Thailand and China EXIM Join Forces to Promote Thai-Chinese Bilateral Trade and Investment as well as Expansion of Thai-Sino Business to Third Countries 22 พฤษภาคม 2560 
  EXIM BANK จับมือ China EXIM ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน และขยายธุรกิจไปประเทศที่สาม 22 พฤษภาคม 2560 
  Market Weekly Update ประจำวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 19 พฤษภาคม 2560 
  รายชื่อผู้รับซองการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้น Lobby 19 พฤษภาคม 2560 
  รายชื่อผู้รับซองการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงงานระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น Lobby 19 พฤษภาคม 2560 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat