ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2560
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 23 มิถุนายน 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการ Internet Backup Link 23 มิถุนายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 22 มิถุนายน 2560 
  EXIM BANK จับมือ บสย. เปิดตัว “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า” ผลักดันการเติบโตภาคส่งออกปี 60 เสริมสภาพคล่องธุรกิจส่งออก พร้อมปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ส่งออก SMEs ของไทย 22 มิถุนายน 2560 
  EXIM Thailand and TCG Launch Export Instant Credit Super Value to Help Boost 2017 Export Growth, Enhance Liquidity and Mitigate Foreign Exchange Risk of Thai SME Exporters 22 มิถุนายน 2560 
  แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งหลังปี 2560 22 มิถุนายน 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขาของธนาคาร (สาขาบางนา-ตราด กม.3) 22 มิถุนายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 21 มิถุนายน 2560 
  ยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทน ประกาศการจัดหาผู้ให้บริการในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISOIEC 270012013 21 มิถุนายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 20 มิถุนายน 2560 
  ส่องเทรนด์ผู้บริโภคเมียนมา : เปิดเพดานการค้าการลงทุนยุคใหม่ 20 มิถุนายน 2560 
  ประกาศการจัดหาผู้ให้บริการในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 20 มิถุนายน 2560 
  การจัดหาผู้ให้บริการในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 20 มิถุนายน 2560 
  รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา 20 มิถุนายน 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 19 มิถุนายน 2560 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat