ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2561
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Intrusion Prevention System IPS) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 15 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำเดือนตุลาคม 2561 15 พฤศจิกายน 2561 
  การจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ประจำสาขาของธนาคาร 15 พฤศจิกายน 2561 
  การจัดซื้อระบบกล้องวจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ประจำสาขาของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาการจัดซื้อระบบการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศราคากลางงานจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Link สาขาแหลมฉบัง โดยวิธีพิเศษ 13 พฤศจิกายน 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ Firewall สำหรับโครงการ ECI Online ด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป 13 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศราคากลางจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ Firewall สำหรับโครงการ ECI Online ด้วยวิธีเชิญชวนทั่วไป 13 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการเขียนรายงานตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยวิธีพิเศษ 12 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ Firewall โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ด้วยวิธีพิเศษ 9 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศราคากลาง การเช่าพื้นที่สำหรับสำนักงานผู้แทนของ ธสน. ณ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยวิธีพิเศษ 9 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2562 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 พฤศจิกายน 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ 2561 8 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์ Firewall ระบบ SWIFT & ICAS ด้วยวิธีพิเศษ 7 พฤศจิกายน 2561 
  ประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2561 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat