ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2560
  EXIM Thailand Appoints Heads of Information Technology Management and Development Department and Information Technology Operations Department 24 สิงหาคม 2560 
  EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 สิงหาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 24 สิงหาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 23 สิงหาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 22 สิงหาคม 2560 
  แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินประจำวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 22 สิงหาคม 2560 
  การจัดหาของขวัญเพื่อใช้งานในเทศกาลปีใหม่ 2561 22 สิงหาคม 2560 
  การจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศห้องประชุมสะแกวัลย์ ชั้น 24 22 สิงหาคม 2560 
  การจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศห้องประชุมสะแกวัลย์ ชั้น 24 22 สิงหาคม 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาหัวปลั๊กอเนกประสงค์ จำนวน 1,022 ตัว 22 สิงหาคม 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำหมอนรองคอ จำนวน 1,924 ใบ 22 สิงหาคม 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ จำนวน 2,058 ใบ 22 สิงหาคม 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหากล้องติดรถยนต์ จำนวน 175 ตัว 22 สิงหาคม 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2561 จำนวน 5,366 ชุด 22 สิงหาคม 2560 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำร่มพับ จำนวน 2,034 คัน 22 สิงหาคม 2560 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat