สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "EXIM Mobile Clinic” จ.ระยอง และจ.นนทบุรี

EXIM BANK ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจส่งออก เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "EXIM Mobile Clinic" เพื่อพูดคุยแบบเจาะลึกถึงปัญหาและทางแก้ปัญหาของผู้ส่งออก SMEs ตลอดจนแนวทางเสริมศักยภาพด้านการเงิน การตลาด และการจัดการธุรกิจส่งออก สำรองที่นั่งด่วน! รับจำนวนจำกัด
จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. หรือ 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง สอบถาม EXIM BANK สาขาแหลมฉบัง โทร. 0 3833 0121-6 จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. หรือ 13.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี สอบถาม EXIM BANK สาขารังสิต โทร. 0 2536 4680-2

ขอรับบริการประกันการส่งออก EXIM BANK ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

EXIM BANK พัฒนาช่องทางการขอรับบริการประกันการส่งออกทางออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ ด้วยกรมธรรม์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกทุกขนาดธุรกิจได้ง่ายขึ้น

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ “เติมน้ำใจให้ชุมชน” ประจำปี 2560

EXIM BANK ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่สาขาของธนาคาร ภายใต้โครงการ “เติมน้ำใจให้ชุมชน” (สาขาในภูมิภาค) ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างบุคลากรคุณภาพขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

สศค. เชิญร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง” ในวันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

EXIM BANK สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อไป

ภัยคุกคามจากอีเมลปลอม และวิธีป้องกันตนเอง

การปลอมแปลงอีเมล หรือเรียกว่า “อีเมลปลอม” นับเป็นภัยคุกคามที่พบได้ทั่วไปในยุค
ปัจจุบัน ที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต และอีเมลอย่างแพร่หลาย ภัยคุกคามลักษณะนี้สามารถสร้างความเสียหายแก่ท่านได้ถ้าใช้งานอีเมลโดยไม่ระมัดระวัง แต่ท่านสามารถป้องกันตนเองได้ด้วยวิธีง่ายๆ

ขอเชิญลงทะเบียน “พร้อมเพย์” (Prompt Pay)

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ผู้รับเงินภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่นๆ คืนจากรัฐ และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับเงินโอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แจกฟรี! หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด”

EXIM BANK แจกฟรี! หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด” สาระน่ารู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้เตรียมความพร้อมในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกิจการไปจนถึงขยายและดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 18 EXIM BANK สำนักงานใหญ่ สอบถามโทร. 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต่อ 1141-6 หรือสาขาทุกแห่ง www.exim.go.th

EXIM SLA : ข้อตกลงระดับการให้บริการ

EXIM BANK กำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนในการบริหารจัดการทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่ลูกค้านำเอกสารมายื่นทำธุรกรรมกับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะส่งมอบบริการตามระยะเวลาที่แจ้งไว้อย่างแน่นอน

บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

EXIM BANK เปิดให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1512-5

เรียนรู้ไปด้วยกันกับ Smart DBD…กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ข้อมูลเรื่องหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป สอบถาม โทร. 0 2547 5048-9 หรือสายด่วน 1570

ขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือ ไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมและเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive