อบรม “เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM”

EXIM BANK ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM” ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับโอกาสการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC ความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า และ Workshop พิจารณาคู่ค้าเพื่อทำการค้าได้อย่างมั่นใจ สำรองที่นั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1733-9

พบกับบูท EXIM BANK ในงาน Thailand Smart Money สัญจรสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ส่งออกและผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกติดต่อขอรับคำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงิน ณ บูท EXIM BANK (บูท 5-6) ในงาน Thailand Smart Money สัญจรสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 วันที่ 19-21 ก.ย. 57 เวลา 10.00-20.00 น. ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จ.สุราษฎร์ธานี

อบรมสัมมนา “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” จ.เชียงใหม่

EXIM BANK ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และผู้สนใจจะส่งออก เข้าร่วมอบรมสัมมนา “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ พบคำตอบเกี่ยวกับการทำธุรกิจส่งออก ขั้นตอนการส่งออก การเตรียมเอกสารการส่งออก วิธีชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ “แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของภาคเหนือ” โดยผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ สำรองที่นั่ง ด่วน! รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง www.exim.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EXIM BANK สาขาเชียงใหม่ โทร. 0 5322 0596-7 ต่อ 121-122 หรือสำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2008

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive