พบกับบูท EXIM BANK ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี (Money Expo) ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ส่งออก ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกติดต่อขอรับบริการและคำปรึกษาแนะนำทางการเงินได้ที่บูท EXIM BANK (D1) ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี (Money Expo) ครั้งที่ 2 วันที่ 17-19 ต.ค. 57 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อุดรธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

อบรม “เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM”

EXIM BANK ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับโอกาสการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC ความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้า และ Workshop พิจารณาคู่ค้าเพื่อทำการค้าได้อย่างมั่นใจ สำรองที่นั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1733-9

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive