เชิญเข้าอบรม “เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM”

EXIM BANK ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ ความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์คู่ค้าและประเทศคู่ค้าใน AEC และ Workshop วิเคราะห์และพิจารณาคู่ค้า สำรองที่นั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1733-9

พบกับบูท EXIM BANK ในงานมหกรรมการเงินโคราช (Money Expo) ครั้งที่ 8

ขอเชิญผู้ส่งออก ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกติดต่อขอรับบริการและคำปรึกษาแนะนำทางการเงินได้ที่บูท EXIM BANK (D3) ในงานมหกรรมการเงินโคราช (Money Expo) ครั้งที่ 8 วันที่ 8-10 ส.ค. 57 เวลา 10.00-20.00 น. ณ MCC Hall เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM”

EXIM BANK ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และผู้สนใจจะส่งออก เข้าร่วมอบรมสัมมนา
“ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบคําตอบเกี่ยวกับการทําธุรกิจส่งออก ขั้นตอนการส่งออก การเตรียมเอกสารการส่งออก วิธีชําระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ “แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของภาคใต้” โดยผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้ สํารองที่นั่ง ด่วน! รับจํานวนจํากัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง www.exim.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EXIM BANK สาขาหาดใหญ่ โทร. 0 7442 8722-6 ต่อ 111-124 หรือสํานักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2008

การขออนุญาตส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2557

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขออนุญาตส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2557

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive