อบรมสัมมนา “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” จ.เชียงใหม่

EXIM BANK ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, OTOP และผู้สนใจจะส่งออก เข้าร่วมอบรมสัมมนา “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ พบคำตอบเกี่ยวกับการทำธุรกิจส่งออก ขั้นตอนการส่งออก การเตรียมเอกสารการส่งออก วิธีชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ “แนวโน้มเศรษฐกิจและการส่งออกของภาคเหนือ” โดยผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ สำรองที่นั่ง ด่วน! รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง www.exim.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ EXIM BANK สาขาเชียงใหม่ โทร. 0 5322 0596-7 ต่อ 121-122 หรือสำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2008

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive